Logo der Universität Wien

Projekt Quali-TYDES – Cesta životem

Financed by: Czech Science Foundation
Project Number: P407/11/2009
Duration: 2010-2013

Charles University is involved in all activities but financed by Czech Science Foundation.

 

Projekt Quali-TYDES – Cesta životem je společný projekt čtyř evropských partnerských univerzit. Cílem projektu zjistit a vysvětlit, jak vybrané institucionální procesy ovlivňují život mladých lidí se zdravotním postižením. Pomocí kombinace kvalitativních výzkumných metod s kritickou analýzou institucionálních procesů jsou shromažďovány poznatky vycházející ze zkušeností a aspirací mladých dospělých se zdravotním postižením žijících v České republice, Irsku, Rakousku a Španělsku. Dílčím cílem je ověřit výzkumný potenciál kvalitativních biografických výzkumných metod pro monitoring implementace mezinárodních lidsko-právních dokumentů.

Quali-TYDES
Department of Education

University of Vienna
Sensengasse 3a
1090 Wien
T: +43-1-4277-468 01
F: +43-1-4277-468 09
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0